A58 Verbreding Eindhoven – Tilburg

Het bedrijventerrein T58 is direct aan de A58 gesitueerd, hierdoor is er een prima bereikbaarheid. De A58 verbind niet alleen de belangrijke Brabantse steden (Helmond, Eindhoven, Tilburg, Breda en Roosendaal) maar is ook onderdeel van het verbindingsnetwerk tussen onze 3 belangrijkste economische regio’s:

  • Amsterdam (Airport Schiphol),
  • Rotterdam (Mainport Rijnmond)
  • Eindhoven (Brainport Zuidoost Brabant).

Wanneer

Gereed: 2023
2019 Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER)
2020 Tracébesluit (TB)
2021 Start realisatiefase

Lees meer over de verbreding op de website van Rijkswaterstaat.